پله برقی و پیاده رو متحرک

[vc_single_image image=”67841″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”][vc_separator color=”grey”][vc_separator color=”#ffcc00″ align=”align_center” border_width=”8″ type=”normal” position=”center”]

Oretech_Logo_Frame 2

 ESCALATOR & MOVING WALK

[vc_single_image image=”67846″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]

امکان نصب پله برقی تا ارتفاع ۲۲ متر

قابل ارائه پله برقی و پیاده رو متحرک در مدل های IN DOOR, OUT DOOR, SEMI OUT DOOR & HEAVY DUTY

پله برقی و پیاده رو متحرک بیش از ۱۰ سال حضور موفق در بازار ایران

بزرگترین تامین کننده قطعات یدکی پله برقی و پیاده رو متحرک متروی تهران

[vc_single_image image=”67858″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67857″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow”]
[vc_single_image image=”67856″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67855″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67850″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67851″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67852″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67853″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”full”]
[vc_single_image image=”67848″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”150×۱۵۰” title=”سایر تصاویر مرتبط”]
[vc_single_image image=”67628″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”150×۱۵۰” title=”نمونه نقشه ها”]
فهرست