• سیستم دبل

  • سیستم گرند

  • سیستم پازلی

  • سیستم روباتیک

  • سیستم روتاری

  • سیستم برجی

  • سیستم تریپل

  • صفحه گردان

About Us

درباره ما

مجموعه تجهیزات دانا پس از تجربه طراحی و راه اندازی اولین پل عابر پیاده مکانیزه کشور در سال ۱۳۸۳ و رقم زدن فصل نوینی در تسهیل رفت و آمد شهروندان با هدف افزایش بهره مندی از فناوری های پیشرفته دنیا و بهبود ترافیک شهری اقدام به بررسی فناوری های جهانی موجود در پارکینگ های مکانیزه نمود و با اخذ نمایندگی SMART PARKING کره جنوبی در سال ۱۳۸۷، اولین پارکینگ مکانیزه ایران را نصب و مدتی پس از آن نیز بزرگترین پارکینگ مکانیزه کشور به ظرفیت ۱۸۰ واحد را در تهران راه اندازی نمود.

1

واحد پارکینگ نصب کرده ایم

پروژه های اجرا شده

نقشه های طراحی شده

اولین پارکینگ مکانیزه

در کشور

بزرگترین پارکینگ مکانیزه کشور

افتخارات

تفاوت اسمارت پارکینگ های مختلف در چیست؟

نبود پارکینگ های بیمارستانی و رنج همراهان بیمار

کوتاه شدن زمان ساخت پارکینگ مکانیزه چه مزیت هایی دارد؟

چگونه در جای پارک دو خودرو می توان ۱۶ تا خودرو پارک کرد؟

فهرست