اسمارت پارکینگ
  • اولين مجری پاركينگ های مكانيزه طبقاتی در ايران

  • بزرگترين مجری پاركينگ های مكانيزه طبقاتی در ايران

  • پارکینگ های مکانیزه راهکار محدودیت فضا در دنیای مدرن امروز

پارکینگ مکانیزه دبل دوتایی

DOUBLE SYSTEM پارکینگ_طبقاتی_فلزی_مکانیزه_چرخ_و_فلکی_اسمارت_پارکینگ

پارکینگ مکانیزه دبل دو طبقه

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

نحوه کارکرد پارکینگ دوتایی

در سیستم پارکینگ مکانیزه دبل پارک یک پالت روی زمین قرار گرفته که پس از اینکه خودرو روی آن مستقر شد با فشردن یک دکمه به سمت بالا حرکت کرده و یک خودرو نیز در زیر آن قرار میگیرد. به هنگام خروج از پارکینگ مکانیزه دبل پارک، اول خودرو پایینی باید خارج شده و بعد خودرو بالایی می تواند پایین بیاید در غیر این صورت سنسورهای ایمنی دستگاه از پایین آمدن آن جلوگیری می کنند. با اجرای پیت در زیر دستگاه پارکینگ مکانیزه دبل پارک خودرو ها بدون مزاحمت میتوانند تخلیه و بارگیری شوند.

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

مزایای دبل پارکینگ

  1. سرعت اجرا
  2. سطح اشغال و ارتفاع کم پارکینگ مکانیزه دبل پارک
  3. امکان اجرا در ساختمانهای موجود
  4. استفاده ایمن و راحت تنها با فشردن یک دکمه
  5. استفاده بهینه و دو برابری از سطح پارکینگ موجود
پارکینگ مکانیزه دبل دو طبقه
پارکینگ مکانیزه دو طبقه اسمارت پارکینگ

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

ایمنی پارکینگ دوتایی

۱- کلید قفل سیستم پارکینگ مکانیزه دبل پارک

۲- دارای شاسی اضطراری پارکینگ مکانیزه دبل پارک

۳- امکان پایین آوردن خودرو به صورت دستی

۴-  سنسور قفل خودکار دستگاه در صورت وجود خودرو پایینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

سایر تصاویر مرتبط

پارکینگ مکانیزه دبل شاسی بلند

نمونه نقشه ها

پارکینگ مکانیزه در داخل ساختمان

تصاویر سیستم

127380a421e3a5e0e822aaa69f9adc8f