چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات شهری

شرکت گسترش تجهیزات دانا شما را به بازدید از غرفه خود در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات شهری ورودی سالن 10 و 11 نمایشگاه بین المللی تهران دعوت می نماید

زمان 6 لغایت 9 آبان ماه از ساعت 10 الی 18

پاسخ دهید