اسمارت پارکینگ
  • اولين مجری پاركينگ های مكانيزه طبقاتی در ايران

  • بزرگترين مجری پاركينگ های مكانيزه طبقاتی در ايران

  • پارکینگ های مکانیزه راهکار محدودیت فضا در دنیای مدرن امروز

پارکینگ مکانیزه صفحه گردان

TURN TABLE پارکینگ_طبقاتی_فلزی_مکانیزه_چرخ_و_فلکی_اسمارت_پارکینگ

TURN TABLEصفحه گردان

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

صفحه گردان یک دستگاه کمکی می باشد برای استفاده بهینه از فضا جهت مکانهایی که فضایی کافی برای تامین شعاع گردش خودرو ندارند.

نحوه عملکرد سیستم به این صورت است که خودرو روی دستگاه قرار گرفته – با فشردن یک دکمه ، گردش صفحه گردان به اندازه زاویه مورد نظر انجام میشود و خودرو مقابل جایگاه ورودی دستگاه قرار میگیرد. هنگام خروج عکس این عمل اتفاق می افتد و خودرو سر و ته شده آماده حرکت می باشد.

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

۱- تأمین شعاع گردش خودرو در فضای محدود

۲- مصرف برق ناچیز

۳- قابلیت استفاده با ریموت

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

 

سایر تصاویر مرتبط

car-driveway-turntables-500x500

نمونه نقشه ها

پارکینگ مکانیزه در داخل ساختمان