پارکینگ مکانیزه تریپل

5/5 - (1 امتیاز)
صفحه محصول تریپل

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

۱-امکان تأمین ۳ تا ۴ جای پارک در فضای ۳×۶ متر

۲-عدم نیاز به اپراتور

۳-امکان اختصاصی کردن هر جای پارک (سفارشی)

۴-دارای صفحه کنترل با کاربری آسان

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

این سیستم به صورت سه یا چهار طبقه طراحی شده بصورتیکه یک خودرو روی سطح زمین و مابقی در چاله (Pit) قرار می گیرند اما همه طبقات آزادانه در دسترس بوده و درگیر نمی باشند.

در بالاترین طبقه، خودرو میتواند مستقیم وارد یا خارج گردد و سایر خودرو ها جهت ورود یا خروج همسطح زمین قرار خواهند گرفت و دسترسی فنی جهت انجام عملیات سرویس و نگهداری از طریق یک نردبان فراهم می گردد.

جهت خروج آبهای سطحی نیاز به طراحی سیستم زهکشی در پائین پیت می باشد و جهت افزایش زیبائی بصری، سطح فوقانی را می توان با پوششی از چمن مصنوعی آراسته نمود.

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

۱- دارای سیستم مراقبت کامل هیدرولیکی

۲- دارای سیستم ضد سقوط الکترومغناطیسی

فهرست