پس از فروش

DANASERVICE1
خدمات پس از فروش اسمات پارکینگ

یکی از مهمترین موضوعات، استفاده بدون دردسر هنگام بهره برداری پارکینگ مکانیزه می باشد که لازمه آن :

۱- سرویس و نگهداری صحیح و به موقع پارکینگ مکانیزه
۲- رفع ایراد پارکینگ مکانیزه در کوتاهترین زمان

به همین دلیل ضمن استفاده از دستگاه هایی با بهترین کیفیت و کمترین توقف خدمات پس از فروش ۲۴ ساعت دانا سرویس پشتیبان سیستم های پارکینگ مکانیزه می باشد.

فهرست