پس از فروش

DANASERVICE1

با توجه به اهمیت سرویس و نگهداری صحیح پارکینگ مکانیزه و به موقع انواع دستگاهها و رفع عیب احتمالی پارکینگ مکانیزه در کوتاه ترین زمان ممکن کادر مجرب نصب خدمات پس از فروش این شرکت ضمن سابقه ۱۰ ساله خود با هدف به روزرسانی اطلاعات خود به طور مداوم آموزشهای ضمن خدمت خود را در قالب کارگاههای آموزشی پارکینگ مکانیزه و بازآموزی داخلی و خارجی طی می کند.

خدمات پس از فروش اسمات پارکینگ

یکی از مهمترین موضوعات، استفاده بدون دردسر هنگام بهره برداری پارکینگ مکانیزه می باشد که لازمه آن :

۱- سرویس و نگهداری صحیح و به موقع پارکینگ مکانیزه
۲- رفع ایراد پارکینگ مکانیزه در کوتاهترین زمان

به همین دلیل ضمن استفاده از دستگاه هایی با بهترین کیفیت و کمترین توقف خدمات پس از فروش ۲۴ ساعت دانا سرویس پشتیبان سیستم های پارکینگ مکانیزه می باشد.

فهرست