آینده پارکینگ های خیابانی هوشمند

 با افزایش روز افزون خودروها و کاهش محل پارک در خیابان ها پارکینگ های هوشمند خیابانی می توانند کمک رسان باشند. در این نوع از پارکینگ ها که انواع متعددی دارند تکنولوژی به کمک انسان آمده و در مقوله ی پارک کردن به انسان یاری می رساند. پیدا کردن محل پارک و  رزرو آن، پرداخت آنلاین هزینه ی پارکینگ، استفاده از ربات های آسانسوری برای پارک تعداد زیادی خودرو در فضای کم و .. انواعی از این پارکینگ های هوشمند هستند.

 

ادامه مطلب