ضوابط و اصول طراحی رمپ پارکینگ

همه‌ی خودروها به مکانی امن و مناسب جهت پارک نیاز دارند. پارکینگ خودروها باید به شکلی استاندارد طراحی شود. طراحی رمپ پارکینگ از جمله نکات مهمی است که در هنگام طراحی پارکینگ باید در نظر داشت. رمپ سطح شیب داری است که کمک می‌کند تا سطوحی با ارتفاع متفاوت به هم وصل شوند.

ادامه مطلب