چگونه معضل جای پارک خودرو ها را رفع کنیم؟

با زیاد شدن تعداد خودرو ها و کاهش محل پارک  آن ها به دلیل رشد کندتر پارکینگ ها و عدم تعبیه ی پارکینگ در منازل و ساختمان ها، جای پارک تبدیل به یک معضل شده است. این معضل در کلان شهر ها دو چندان می باشد. برای رفع معضل جای پارک باید اقدام به ساخت پارکینگ ها علی الخصوص پارکینگ های خصوصی کرد و جلوی ساخت ساختمان ها  مراکز تجاری و تفریحی بدون پارکینگ گرفته شود.

 

ادامه مطلب