ضوابط پارکینگ در طرح تفصیلی تهران

ضوابط مربوط به پارکینگ مکانیزه در طرح تفصیلی شهرداری تهران

جهت دریافت ضوابط طراحی پارکینگ در طرح تفصیلی شهرداری تهران، اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید